Aktiviteter i - Uldjydernes Bjesklaug

Gå til indhold

Aktiviteter for medlemmer 2017
Her listes aktiviteterne i 2017 efterhånden, som de bliver planlagt.


Generalforsamling 2017 (mandag den 6. februar 2017)

Generalforsamlingen 2017 holdes i Sunds Forsamlingshus mandag den 6. februar kl. 19.00. Dagsorden i følge vedtægterne.
Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud til medlemmerne i januar 2017.


Porsesamletur (onsdag den 7. juni 2017)
Samletur ved Albæk Mose onsdag den 7. juni. Vi går en samletur i kanten af mosen. God sti det meste af vejen.
Medbring noget at samle i, tøj efter årstiden, kaffe og brød, samt gerne smagsprøver.
Vi mødes på p-plads ved Naturcenter Skjern Å, Ånumvej 161 B, 6900 Skjern den 7. juni kl. 19.00.


Grillaften i Løvbakkerne (tirsdag den 20. juni 2017)
Tirsdag den 20. juni skal vi igen have grillaften ved Løvbakke Naturskole, hvor vi primært skal hygge os og udveksle erfaringer. Også i år foregår det i "Huggehuset", hvor der er en indendørs grill. Derved er vi ikke så udsat for vejrligets luner.

Vi sørger for at tænde grillen, så den er varm kl. 18.30. I skal selv medbringe mad, drikkevarer, service mm. Husk også evt. smagsprøver og godt humør.
Vi ses til endnu en hyggelig aften.
Så mød op i "Huggehuset" ved Løvbakke Naturskole (Naturcenter), Løvbakkevej 32, Gullestrup tirsdag den 20. juni kl. 18.30, eller hvornår I nu kan være der.


Samletur med Limfjordens Bitterlaug (søndag den 20. august 2017)
I år er det vores tur til at arrangere vores fælles tur. Det bliver ved Præstbjerg Naturcenter. Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad.
Vi går en tur rundt om søen, hvor vi kan samle en del til vores bjeske. Efterfølgende skal vi hygge os med vores medbragte kaffekurv og smagsprøver ved Naturcentret, hvor der er nogle borde og bænke.
Husk: Kaffe, brød, smagsprøver, varmt tøj og praktisk fodtøj samt noget at bære det indsamlede i.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Naturcentret søndag den 20. august 2017 kl. 14.00.Busudflugt til Spøttrup og Mors (søndag den 3. september 2017)

Søndag den 3. september skal vi på heldags bustur. Vi kører kl. 10.00 og forventet hjemkomst omkring kl. 21.00.

I år bliver det IKKE i den gamle veteranbus, som vi har kørt de seneste ture i, men i en almindelig bus.
 
Vi starter fra Baggeskærvej i Herning og kører til Spøttrup. Her skal vi besøge parken og krydder-/lægeurtehaven ved Spøttrup Borg. (Vi kommer ikke ind på borgen). Her skal vi også spise vores medbragte frokost i madpakkehuset eller udenfor i parken afhængig af vejret.

Efter forkosten kører vi fra Spøttrup over Sallingsundbroen til Ejerslev Havn på Mors. Her er en smukt anlagt lystbådehavn omgivet af molergrave. På skrænterne ses lagene af vulkansk aske og moler. Der er en lille udstilling af ting, der er fundet i forbindelse med udgravning af moler.
Der er nok også mulighed for at samle ting til kryddersnapsen her.
 
Efter vi har nydt stedet med flot udsigt over Limfjorden, kører vi videre til Gullerup Strand Kro på nordmors, hvor vi skal have vores eftermiddagskaffe og kringle, mens vi igen nyder udsigten over Limfjorden.
 
Efter kaffen kører vi videre til Thy over Vilsundbroen og ned til Vestervig Kirke, efter sigende Nordens største landsbykirke. På kirkegården ses bl.a. en dobbelt, romansk gravsten. Under den er ifølge sagnet Valdemar den 1.'s søster Liden Kirsten og Prins Buris begravet.
 
Vi kan desværre ikke komme ind i kirken, da der er et specielt arrangement i kirken den dag. Vi går en tur rundt om kirken og kigger bl.a. på de mange specielle sten, der er i kirkemurene.
 
Fra Vestervig Kirke kører vi over Thyholm til Sevel Kro. Her skal vi spise vores aftensmad, som vil være ”Flæskesteg af frilandsgris m/rødkål, hvide og brunede kartofler, sauce, ½ æbler og asier”. Desserten er ”Romfromage med kirsebærsauce”.
 
Herefter går det retur til Herning.
 
I skal selv medbringe frokost. Der kan købes øl og sodavand i bussen. Medbring gerne smagsprøver på kryddersnapse, som I har lavet. Husk praktisk tøj i forhold til vejret.
 
Pris pr. person: I skal selv betale kaffen på Gullerup Strand Kro 60 kr, samt middagen på Sevel Kro 165 kr. + drikkevarer.
Foreningen betaler bussen.
Husk: Tilmelding til Kurt på mail eller mobil 30116207 senest torsdag den 17. august. Ved evt. afbud efter 17. august forbeholder vi os ret til at opkræve prisen for maden, da prisen er fastsat ud fra et minimum antal.
 
Der skal være mindst 30 tilmeldte, ellers aflyser vi turen.
Bussen kører fra Baggeskærvej kl. 10.00 søndag den 3. september 2017.


Samletur i Løvbakkerne (søndag den 5. november 2017)
Søndag den 5. november kl. 9.30 mødes vi igen i Løvbakkerne, hvor vi vil starte med at drikke vores medbragte kaffe og brød/rundstykker og lidt smagsprøver. Herefter går vi en tur i det skønne naturområde for at finde ting at trække på. Vi håber på slåen, rønnebær og grå bynke. Vi skal nok falde over noget, der kan bruges.
Vi mødes ved Løvbakke Naturcenter, Løvbakkevej 32, Gullestrup kl. 09.30.
Husk kaffe, brød(rundstykker), smagsprøver, praktisk tøj samt noget at bære det indsamlede i.
     

Julesnapsehygge (søndag den 3. december 2017)

Søndag den 3. december kl. 14.30 mødes vi igen til julesnapsehygge eftermiddag, hvor vi skal hygge os med de medbragte julesnapse.
Der bliver serveret gløgg og æbleskiver. Medbring selv kaffe og evt. julesmåkager samt din julesnaps og andre smagsprøver. I er selvfølgelig også velkomne, selv om I ikke har lavet en julesnaps.
Af hensyn til indkøb mv., bedes I tilmelde jer senest søndag den 26. november til Kurt på mail eller telefon 30 11 62 07.
Mødestedet vil fremgår af efterårets Nyhedsbrev.Generalforsamling 2018 (mandag den 5. februar 2018)
Generalforsamlingen 2018 holdes i Sunds Forsamlingshus mandag den 5. februar kl. 19.00. Dagsorden i følge vedtægterne.
Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud til medlemmerne i januar 2018.

Tilbage til indhold